O společnosti

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností a historií společnosti INTERDEKOR. Naše společnost, působící na domácím trhu již od roku 1993, je zaměřena na tvorbu interiérů. Jak při projektování, tak při samotné realizaci, je hlavní důraz kladen především na kvalitu práce. V této souvislosti získala společnost v roce 2003 Certifikát systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000 pro projektování a realizaci interiérů.

Dalším významným cílem naší společnosti bylo vybudování vlastních firemních prostor.V roce 2006 bylo sídlo firmy přestěhováno do zrekonstruovaného objektu v Horním Těrlicku, kde dále rozvíjíme svou obchodní činnost. Komplexním řešením interiérů od samotných návrhů až po jejich úplnou realizaci, si naše společnost u mnoha zákazníků vybudovala kredit výhradního dodavatele.

Společnost INTERDEKOR Vám při realizaci interiérů zabezpečí maximální rozsah služeb. Jsme schopni vybavit prostory kanceláří, rodinných domů, škol, nemocnic, bank, restaurací,hotelů či sportovišť. Veškeré služby poskytované naší společnosti, vytvářejí prostor pro ucelené řešení požadavků jednotlivých zákazníků.

Poslání společnosti

Společnost INTERDEKOR HP s.r.o. nabízí ucelené řešení požadavků jednotlivých zákazníků v oblasti návrhu a realizace interiérů.

Naše dlouholeté zkušenosti zaručují individuální přístup ke každému zákazníkovi. Nasloucháme Vašim potřebám, respektujeme Váš styl a estetické cítění. Důraz klademe na úsporu času, financí i starostí zákazníků a zajištění hladké návaznosti jednotlivých dílčích prací. Reagujeme na současné trendy v designu i v poptávce, jejímž hlavním rysem jsou zvýšené nároky na kvalitu služeb a dosažení příznivých cen.

Vize vedení společnosti

Společnost INTERDEKOR HP s.r.o směřuje ke zvyšování efektivity a k maximálnímu využití potenciálu svých zkušeností tak, aby se stala všeobecně uznávaným dodavatelem projektů a realizací interiérů pro soukromý i veřejný sektor.

S pozdravem
Petr Horák
majitel společnosti

produKty

služby

ostatní

poslední aaaa realizace

last1 last2 last3

novinky emailem (newsletter)

Potvrzuji, že souhlasím se zasíláním materiálu na uvedený email.


                         facebook

© 2007 - 2020 copyright InterDekor, webdesign by web-evolution.cz